Władysław Jarema

Władysław Jarema (ur. 24 grudnia 1896 roku we Lwowie zm. 28 marca 1976 w Krakowie) – polski aktor, reżyser teatru lalek. Syn prawnika i adwokata, brat Marii i Józefa, mąż Zofii.

W latach 1914-1917 walczył w Legionach, w 1920 roku ukończył Szkołę Dramatyczną we Lwowie. W latach 1928-1932 przebywał w Paryżu. W 1937 roku podjął współpracę z krakowskim teatrem Cricot. W 1939 objął stanowisko dyrektora Państwowego Polskiego Teatru Kukiełek w Grodnie. W 1941 powrócił wraz z żoną do Warszawy, po powstaniu warszawskim znalazł się w obozie w Stutthofie.

W 1945 zamieszkał w Krakowie i założył wraz z żoną Teatr Lalki, Maski i Aktora Groteska. W 1951 został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a w latach 1954-1964 był profesorem i dziekanem Wydziału Lalkarskiego krakowskiej PWST. Już jako emeryt pojawił się kilkakrotnie w filmie w rolach epizodycznych.

”Był pionierem nowoczesnego teatru lalek w Polsce, traktowanego jako pełnoprawny dział sztuki teatralnej, o dużych ambicjach artystycznych, przeznaczony nie tylko dla widowni dziecięcej. W prowadzonym przez niego teatrze aktor (występujący w masce) był partnerem lalki. Teatr maski nazwał Jarema nową, współczesną, niewiele mającą wspólnego z maską w znaczeniu antyku czy okresów późniejszych, naszą, wyłącznie polską formą teatru maski”[1].

 [1] Słownik biograficzny teatru polskiego T. II 1900–1980. Warszawa: PWN, 1973, s. 905.


Google-Übersetzung:

Władysław Jarema (geboren am 24. Dezember 1896 in Lemberg am 28. März 1976 in Krakau) - polnischer Schauspieler, Regisseur für Puppentheater. Sohn eines Anwalts und Anwalts, Bruder von Maria und Józef, Zofias Ehemann.

In den Jahren 1914-1917 kämpfte er in den Legionen, 1920 schloss er die Dramatische Schule in Lemberg ab. In den Jahren 1928-1932 hielt er sich in Paris auf. 1937 begann er mit dem Krakauer Cricot-Theater zu arbeiten. 1939 wurde er Direktor des Staatlichen Polnischen Puppentheaters in Grodno. 1941 kehrte er mit seiner Frau nach Warschau zurück und befand sich nach dem Warschauer Aufstand in einem Lager im Stutthof.

1945 ließ er sich in Krakau nieder und gründete mit seiner Frau das Groteska Theater, Mask and Actor. 1951 erhielt er das Goldene Verdienstkreuz und in den Jahren 1954-1964 war er Professor und Dekan der Puppetry Department der Krakauer Akademie für Schauspielkunst. Bereits als Rentner trat er mehrfach in episodischen Rollen auf.

"Er war ein Pionier des modernen Marionettentheaters in Polen, behandelt als vollwertige Abteilung für Theaterkunst mit großen künstlerischen Ambitionen, die nicht nur für das Kinderpublikum bestimmt sind. In dem von ihm geführten Theater war der Schauspieler (in der Maske erschienen) der Partner der Puppe. Das Theater bezeichnete Jarema als neu, zeitgenössisch und hatte wenig mit der Maske im Sinne der Antike oder späteren Epochen zu tun, unserer einzigen polnischen Form des Maskentheaters "[1].

 [1] Słownik biograficzny teatru polskiego T. II 1900–1980. Warszawa: PWN, 1973, s. 905.


Filmografia

1971 – Bicie serca jako starzec,

1970 – Romantyczni jako lokaj Napoleon,

1969 – Struktura kryształu jako dziadek,


gestorben am 28.März 1976 in Krakau

Vorname:
Władysław
Name:
Jarema
Geburtsdatum:
24.12.1896
Geburtsort:
Lemberg
Darsteller
Die Struktur des Kristalls / The Structure of Crystal